ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ไทยคิดคอม พร้อมให้บริการจัดหา โต๊ะ เก้าอี้ ตกแต่งห้องเรียนตามงบประมาณของโรงเรียน พร้อมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One / Notebook / PC Desktop วางระบบไฟฟ้า และ เครือข่าย LAN ในห้องเรียนพร้อมระบบ INTERNET ความเร็วสูง สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-7148402-3 ฝ่ายขาย

room 15

 room 09

room 07

room 01

room 12

 room 06

room 03

 room 05

 room 13  room 14  room 11