room04

การปูพรมในห้องคอมพิวเตอร์

พรมเพิ่มความสวยงามให้กับห้อง ช่วยในเรื่องของการป้องกันไฟดูดได้ระดับหนึ่ง แต่ข้อควรระวัง เรื่องการดูแลความสะอาด และการส่งกลิ่นในระยะยาวภายในห้อง ปัจจุบันมีวัสดุอื่นที่ช่วยเพิ่มความสวยงามแทนที่พรมได้ ดูแลได้ง่ายกว่า มีหลากหลายประเภท
room10
room11
room12
room13
room14
room15
room16
room17
room18
room01
room02
room03
room04
room05
room06
room07
room08
room09