room03

ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล

ห้องคอมพิวเตอร์เด็กอนุบาล ไทยคิดคอมออกแบบให้วางชิดตามผนังห้องเรียน และเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้ามุมให้เรียบร้อย การวางชิดผนังช่วยเรื่องความปลอดภัยกับปลั๊กไฟหลังเครื่องได้ดี ส่วนมากจะวางเป็นรูปตัว U
room10
room11
room12
room13
room14
room15
room16
room17
room18
room01
room02
room03
room04
room05
room06
room07
room08
room09