room18

ห้องเรียนอนุบาล

โต๊ะคอมพิวเตอร์สั่งทำเฉพาะสำหรับเด็กอนุบาล มีความสูงพอดีกับเด็ก สีสันสวยงาม เก้าอี้มีพนักพิงหลังได้ เด็กนั่งไม่ตก ระยะห่างสายตากับจอภาพอยู่ในระยะปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
room10
room11
room12
room13
room14
room15
room16
room17
room18
room01
room02
room03
room04
room05
room06
room07
room08
room09