robot10

เขียน Code

น้องๆ เขียนโค้ดโปรแกรมแบบ Block ที่เข้าใจง่าย สามารถทดลองและแก้ไขได้ง่าย โดยถ่ายโอนโปรแกรมลงบอร์ดเพียง 20 วิ ก็สามารถทดสอบว่าโปรแกรมที่เขียนทำงานได้ถูกต้องหรือไม่
robot01
robot02
robot03
robot04
robot05
robot06
robot07
robot08
robot09
robot10
robot11
robot12
robot13
robot14
robot15
robot16
robot17
robot18
robot19
robot20