robot01

SMART ROBOT CAR

คอร์สพิเศษช่วงปิดภาคฤดูร้อน น้องๆ ใช้เวลาว่างเข้าเรียนหลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมรถให้สามารถวิ่งไปตามเส้นที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ส่วนประกอบของตัวรถ จนเขียนโปรแกรมและใส่โปรแกรมเข้าไปในตัวรถได้เอง
robot01
robot02
robot03
robot04
robot05
robot06
robot07
robot08
robot09
robot10
robot11
robot12
robot13
robot14
robot15
robot16
robot17
robot18
robot19
robot20