stem12

กิจกรรม STEM
ภาพน้องแพรวา กำลังใช้ผ้าขนหนูซับน้ำ
ออกจากเรือดินน้ำมันที่เธอได้ทดลองวางมันลงไปในอ่าง
แต่กลับจมลงสู่ก้นของอ่างใบใส
เธอจะพยายามปั้นใหม่อีกครั้ง
จนสามารถทำให้เรือของเธอลอยได้

stem25
stem26
stem27
stem28
stem29
stem30
stem31
stem32
stem01
stem02
stem03
stem04
stem05
stem06
stem07
stem08
stem09
stem10
stem11
stem12