stem32

กิจกรรม STEM
ฝึกใช้เทคโนโลยี
ออกแบบเรือดินน้ำมันก่อนลงมือปั้นจริงตามจินตนาการ
เรียกได้ว่าบริหารนิ้วกันก่อนช่วงนี้

stem25
stem26
stem27
stem28
stem29
stem30
stem31
stem32
stem01
stem02
stem03
stem04
stem05
stem06
stem07
stem08
stem09
stem10
stem11
stem12