stem27

กิจกรรม STEM
เรียนรู้ STEM โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 สี พร้อมส่งตัวแทน สีละ 8 คนทำกิจกรรมพิเศษ
โดยมีเพื่อนๆ ร่วมเชียร์ และทำกิจกรรมร่วมกัน  

stem25
stem26
stem27
stem28
stem29
stem30
stem31
stem32
stem01
stem02
stem03
stem04
stem05
stem06
stem07
stem08
stem09
stem10
stem11
stem12