สัปดาห์วิชาการบ้านรถไฟ

เนื่องด้วย ร.ร.บ้านรถไฟ จัดงาน "Academic week : สัปดาห์วิชาการบ้านรถไฟ" เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่แต่ละวิชาได้นำมาจัดให้น้อง ๆ
โดยวันนี้เป็นของภาควิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ) วิทยากรเริ่มบรรยายขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับวันนี้

 News1124 News1125   News1101 News1102 
กิจกรรม TKC Coding Kit สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน คล้ายการทำงานของคอมพิวเตอร์ บูรณาการกับความรู้รอบตัวเรื่องอาหารที่ชอบของสัตว์

 News1103

 

News1104 

 

 News1105 News1106  News1107   News1108
News1116   News1117  News1118  News1119
 News1120 News1121   News1122  News1123กิจกรรม TKC Route Planner สำหรับระดับชั้นปีที่ 4 - 6
ออกแบบตามพื้นที่ที่ได้รับ กำหนดเส้นทางให้กับหุ่นยนต์

News1126  News1127  News1128   News1129
 News1109 News1110   News1111 News1112 
News1130  News1131  News1132  News1133 
 News1134 News1135  News1136  News1137 นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงเทคโนโลยี และโปรแกรมฝึกทักษะไว้ให้น้อง ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

News1113   News1114 News1115 
News1138   News1139 News1140