ประมวลภาพงานแข่งขัน TKC Coding Contest

บรรยากาศการเปิดงานแข่งขัน TKC Coding Contest 


น้องๆ เต้นกันน่ารักมาก โดยมีพี่ buggy มาร่วมแจม

 Pic01  Pic02 Pic03  Pic04 

 


การแข่งขันเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Pic15 
Pic06 


Pic13 


การแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ Code.org


Pic07 

 Pic08
 Pic09Pic10 

 

การแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการเขียนเกมด้วยโปรแกรม Scratch

Pic11  Pic12  Pic14