บรรยากาศน้อง อ.1 เรียนพยัญชนะไทย

น้องอนุบาล 1 เรียนรู้พยัญชนะไทย ผ่านโปรแกรม CAI ของไทยคิดคอม


                                                      ภาพบรรกาศน้อง อ.1 เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ด้วยโปรแกรม Buggy Learn Thai Alphabet

 Active1401                      ท่านสามารถเข้าไปดู VDO ของเด็กคนอื่นๆ ได้ที่
  https://www.facebook.com/Thaikidscom/posts/2608325382562744