นำเสนอผลงานจากโปรแกรมประมวลคำ

นำเสนอผลงานของ(น้องสรร)ระดับชั้นป.3 สร้างโดยโปรแกรมประมวลคำ


                                                                          น้องสรร สรรคม อยู่ระดับชั้นป.3 นำเสนอต้นไม้ที่ตัวเองชื่นชอบ
                                                                                                 โดยสร้างจากโปรแกรมประมวลคำ

                       ท่านสามารถเข้าไปดู VDO ของเด็กคนอื่นๆ ได้ที่
  https://www.facebook.com/Thaikidscom/posts/2592680324127250