รักษ์โลก..อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์โลก..อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยคิดคอม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
เราเน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด
โดยนำชิ้นส่วนของแป้นพิมพ์มารีไซเคิลเป็นชิ้นงานฝีมือเด็กๆ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "DIY about electronics waste"

 

            เด็กๆ กำลังตั้งใจร้อยเครื่องประดับของตัวเอง
   ซึ่งทำมาจากปุ่มแป้นพิมพ์ (เรียงเป็นชื่อของตัวเอง)  
   ขนาบข้างด้วยลูกปัดหลากสี หลายรูปแบบ เติมแต่ง
            จินตนาการของเด็กๆได้อย่างสร้างสรรค์

 

              ท่านผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม             
        สัมผัสสิ่งประดิษฐ์ จากขยะอิเล็กทรอนิกส์
   อาทิเช่น กระเช้าแจกัน กระเป๋า แผ่นกันความร้อน   
    กล่องทิชชู ของประดับตกแต่ง พวงกุญแจ ฯลฯ