สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 อนุบาล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เด็กอนุบาล ประจำปี 2562

เปิดเทอม ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
ไทยคิดคอม ร่วมกับ โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
จัดฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ฝกตก ฟ้าร้อง ได้อย่างไร " จากโปรแกรม Happy Nature โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  เจ้าหน้าที่โรงเรียน  และ ผู้ปกครอง เข้าฐานของเรา นักเรียนให้ความสนใจถึงเรื่องการกำเนิดของฝน จนกระทั่งฝนตกลงมา และหลังจากฝนหยุดตก ปรากฎเป็นรุ้งกินน้ำถึง 7 สี เด็กๆ ได้ระบายสีกันอย่างสนุก ทั้งในโปรแกรม และ บนกระดาษ
sci08ไทยคิดคอม ร่วมกับ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 

 

จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เดินเยี่ยมชมฐาน Recycle และนักเรียนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้หรือชำรุด นำกลับมาใช้ในรูปแบบต่างๆ เด็กๆ ยังมีกิจกรรม การประดิษฐ์สร้อยคอจากปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ กลับไปอวดคุณพ่อ คุณแม่ที่บ้านอีกด้วย
sci08