สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

เปิดเทอม ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
ไทยคิดคอม ร่วมกับ โรงเรียนอรรถวิทย์ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  เจ้าหน้าที่โรงเรียน  และ  ผู้ปกครอง เดินชมผลงาน และการสาธิตของนักเรียน ในการทดลองการเขียนโปรแกรม MakeCode สร้างเสียงดนตรีผ่าน Board Micro:bit พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้ร่วมทดลองกัน
    sci08
            ไทยคิดคอม ร่วมกับ โรงเรียนเจริญสุขวิทยา  

 

จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ให้นักเรียนร่วมกันคิด หาทางและแก้ไขปัญหา ที่จะพา TKC ROBOT เดินทางกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้ร่วมทดลองกัน ตั้งแต่กระดาน TKC Coding Kit และ โปรแกรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ นักเรียนสนใจเข้าบูธกันจนงานเลิก
     sci08