นิเทศน์ครูผู้สอนประจำปี 2562

นิเทศน์ครูผู้สอนประจำปี 2562

เปิดเทอม ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1 ไทยคิดคอม เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้หลักสูตรไทยคิดคอม พร้อมไปให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่าย จากสื่อที่มีมาให้ เป็นประโยชน์กับเด็กๆ นักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้วิชาใหม่ เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่ไทยคิดคอมจัดเตรียมไว้
nitae25
nitae18