ประยุกต์ใช้รูปทรงเพื่อวาดภาพ

ประยุกต์ใช้รูปทรงเพื่อวาดภาพ

การประยุกต์ใช้เครื่องมือรูปทรงวาดภาพและระบายสี ของนักเรียนชั้นป.1 วันนี้ ผ่านไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานค่ะ
เพราะต้องลุ้นตลอดว่ารูปทรงต่างๆ จะสามารถวาดออกมาเป็นรูปอะไรได้บ้าง เด็กๆ สามารถวาดเป็น บ้าน
ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ จากเครื่องมือรูปทรงในโปรแกรม Paint (โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์)