เรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

เรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

วันนี้น้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา สนุกสนานกันใหญ่ เพราะได้เรียนรู้ ลักษณะรูปร่าง หน้าตา และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่าง ๆ จากโปรแกรม Animal House และจัดทำใบงานเชื่อมโยงแหล่งที่อยู่ของสัตว์อีกด้วย
     
  Active00905