เพื่อนใหม่จากต่างดาว

เพื่อนใหม่จากต่างดาว

วันนี้เด็ก ๆ อนุบาล 3 ที่โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี สนุกสนานและตื่นเต้นกันใหญ่ กับการช่วยกัสกับเกว เพื่อนใหม่จากต่างดาวในการกอบกู้โลกของพวกเขาให้น่าอยู่ ปราศจากมลพิษและโรคภัยไข้เจ็บ โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในโปรแกรม Help the World ที่แฝงแง่คิดและทักษะต่างๆ ให้กับเด็กๆ ทุกคน