อาชีพที่อยู่ในชุมชน

อาชีพที่อยู่ในชุมชน

วันนี้เด็กๆอนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ และความสำคัญของแต่ละอาชีพที่อยู่ในชุมชน โดยเด็กๆ ได้ฝึกโปรแกรม Smile City อย่างมีความสุขสนุกสนาน