การเคลื่อนที่ของตัวละคร

การเคลื่อนที่ของตัวละคร

บรรยากาศการเรียนรู้ เรื่องพิกัดและทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวละคร สำหรับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Scratch ของน้อง ๆ ชั้น ป.5

การเคลื่อนที่ของตัวละคร