สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

วันนี้นักเรียนชั้น K.3 รร.ปาณยาพัฒนาการ ได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์หลังจากเรียนแล้วได้ตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้ในหนังสือเรียน และ ได้ฝึกโปรแกรม Fix Computer อย่างสนุกสนาน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์