วาง Layout หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์

วาง Layout หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์

พี่ ๆ ชั้น ป.6 โรงเรียนสุขฤทัย กำลังวาง Layout หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และใช้โปรแกรมประยุกต์ช่วยในการออกแบบ Banner