อบรมโรงเรียนใหม่ ปี 2562

อบรมครูประจำปี 2562

          ไทยคิดคอม จัดอบรมให้กับโรงเรียนที่เริ่มใช้หลักสูตรในปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม กับระบบการสอนคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร คุณครูทุกท่านมีความสนใจเข้ารับการอบรม วิทยากรแนะนำการใช้สื่อต่างๆ อย่างละเอียด  บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง และเป็นวิชาใหม่ที่ต้องใช้สอนในปีการศึกษา 2562 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) คุณครูทุกท่านจึงตั้งใจกันเป็นพิเศษ